Regulamin

Regulamin wynajmu i rezerwacji pokoi w domu wypoczynkowym ”DUET”

1.Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu pokoi gościnnych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości ok. 30% kwoty za cały pobyt-ustala właściciel) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) należy potwierdzić wpłacając zadatek na nr konta w Bank Polski SA: 36 1020 4795 0000 9502 0418 2051 -kwotę zadatku, o której mowa w pkt. 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.

5. W dniu przyjazdu i rozpoczęcia pobytu właściciel pobiera zwrotną kaucję w wysokości 200zł.

6. W dniu przyjazdu i rozpoczęcia pobytu wynajmujący wpłaca gotówką przy pobieraniu kluczy pozostałą kwotę za pobyt oraz opłatę klimatyczną- naliczaną od każdej osoby za każdy dzień pobytu zgodnie z ustaloną odgórnie stawką na dany rok kalendarzowy*.

7. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

10. W pomieszczeniach domu wypoczynkowego DUET obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

11. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia wynajmującemu pobytu w domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

12. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji. Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia najmu.

13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec. Zabrania się wnoszenia na teren domu wczasowego DUET łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

14. O konieczności dokonania napraw na terenie domu wczasowego DUET przed przystąpieniem do użytkowania wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.

15. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu pokoju w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych.

16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

17. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.

18. Do dyspozycji Państwa jest plac zabaw dla dzieci, ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

19. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

20. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie właściciela obiektu.

21. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w pokoju w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

22. Cena usług świadczonych przez właściciela domu wczasowego DUET nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności.

23. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać pokój, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w pokoju.

24. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela.

25. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe na terenie domu wczasowego DUET w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

26. Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.

27. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w obiekcie i na jego terenie.

*Opłata klimatyczna ( miejscowa) pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych. © 2019 DUET All Rights Reserved

Poprzez używanie tej strony akceptujesz użycie mechanizmu ciasteczek. więcej informacji

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmienia ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Close